Време Назив богослужења
08:00 h Недељна полуноћница
18:00 h Вечерња и мало повечерје