Галерија књиговезачке радионице

Монахиње се баве израдом различитих предмета од папира ( свеске, маркери ), дрвета ( ручно рађени штапови, сатови ) и коже ( повезивање и коричење књига ). У оквиру ове радионице израђују се и украсне свијеће и каширају иконе.